životopis

Ivo Bárek (*1962, Vyškov) je senátorem Senátu PČR. Je předsedou Mandátového a imunitního výboru, členem Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, místopředsedou stálé komise Sucho-voda a členem stálé delegace PČR do Meziparlamentní unie. Od roku 2006 je také zástupcem Senátu v Radě Státního fondu životního prostředí. V letech 2006-2015 byl členem Řídícího výboru Operačního programu Životní prostředí. Do Senátu byl zvolen již v roce 2002 ve svých 40 letech. Před tím zastával v letech 1999-2002 funkci přednosty Okresního úřadu ve Vyškově, kde jedna z jeho priorit bylo úspěšné zahájení rekonstrukce okresní nemocnice ve Vyškově. Po svém studiu na Vysokém učení technickém v Brně (1980-1984), oboru Pozemní stavby byl v letech 1984-1987 zaměstnán u společnosti UP závody Rousínov jako samostatný referent výstavby a později jako vedoucí výstavby SOU nábytkářského. V letech 1987-1993 pracoval jako vedoucí odborného výcviku v Odborném učilišti a ZvŠI v Račicích, poslední rok pak byl pověřen řízením tohoto učiliště. V roce 1993 úspěšně zvládl výběrové řízení na ředitele právě vzniklé společnosti měst a obcí regionu Vyškovska zabývající se sběrem, tříděním a likvidací odpadů RESPONO, a.s.. Stal se ředitelem a také prvním zaměstnancem a. s., kde od prvopočátku i jako místopředseda představenstva navrhoval a spoluvytvářel celkovou strukturu a koncepci společnosti a odpadového hospodářství regionu až do jeho jmenování přednostou OkÚ. Od roku 2011 do 2/2019 byl předsedou představenstva této společnosti. Členem ČSSD je od roku 2010. Do té doby nebyl členem žádné politické strany či hnutí.

Ivo Bárek je ženatý, s manželkou Lenkou má dceru a syna a tři vnoučata.


STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS
 
Jméno a příjmení:    Ing. Ivo Bárek
Narozen:                   26. 3. 1962 ve Vyškově

Profesní zkušenosti:

2002 - dosud Senát Parlamentu ČR – senátor (senátorský klub ČSSD)

2018 – dosud Mandátový a imunitní výbor – předseda
                       Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí – člen
                       Stálá komise Voda-sucho - místopředseda
                       Stálá delegace PČR do Meziparlamentní unie - člen 
                       
Rada Státního fondu životního prostředí -člen
2014 - 2018   místopředseda Senátu PČR
  Organizační výbor - člen
  Podvýbor pro zemědělství (VHZD) - člen
  Rada Státního fondu životního prostředí -člen
2006 - 2014  Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí – předseda výboru
                     Podvýbor pro dopravu (VHZD) – člen
                     
Rada Státního fondu životního prostředí – člen
                     
Řídící výbor OP ŽP – člen
2004 - 2006 Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu – místopředseda výboru
                    
Podvýbor pro cestovní ruch – člen
2002 - 2004 Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (VHZD) – člen
                    
Podvýbor pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích

1999 - 2002  Okresní úřad Vyškov-přednosta Okresního úřadu
1993 - 1999  RESPONO, a.s- ředitel a místopředseda představenstva
1992 - 1993  Odborné učiliště a ZvŠI Račice-pověřen řízením školy
1987 - 1992  Odborné učiliště a ZvŠI Račice-vedoucí odborného výcviku
1985 - 1987  UP závody Rousínov-vedoucí výstavby SOU nábytkářského
1984 - 1985  UP závody Rousínov-samostatný referent výstavby 

Ostatní současné aktivity: 
2018 - dosud město Vyškov – zastupitel 
2011 – 2/2019  RESPONO, a.s Vyškov – předseda představenstva - zástupce města Vyškov v a.s.

Vzdělání:
1976 – 1980  Gymnázium Vyškov
1980 – 1984  Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební
1988 – 1990  Univerzita Palackého Olomouc, doplňující studium zaměřené na výchovné vzdělávací činnost ve školách a školských zařízeních