Podporují mne

Jan Žaloudík: spolehlivé lidi se zkušenostmi jako je Ivo Bárek velmi potřebujeme!Vážení občané Vyškovska,
jako věrný rodák z Ježkovic, který se v aktivním důchodovém věku na Vyškovsko zase natrvalo vrátil, vám s plnou odpovědností za náš milovaný krásný obvod doporučuji pana ing. Ivo Bárka pro letošní volbu do Senátu PČR. Znám Ivoše Bárka řadu let zejména z práce v Senátu, kde hájí naše zájmy především v oblasti podpory rozvoje venkova, ochrany životního prostředí a ekonomické stability regionů. Hodně sil vložil do zlepšování zdravotních a sociálních jistot občanů žijících z výsledků vlastní práce, ovšem také našich seniorů a nejmladší generace. Činí tak s klidem, rozvahou, kvalifikovaně a vždy velmi cílevědomě. Svého senátního postavení vždycky využívá k veřejnému prospěchu, nikdy ho nezneužívá. Vážím si jeho solidnosti. Zažil jsem s ním i některá společná zahraniční jednání a byl jsem překvapen jeho přehledem rovněž v mezinárodních otázkách a přirozeným respektem, který budil i v zahraničí. Zásadním způsobem se zasloužil o podporu rekonstrukce a budování vyškovské nemocnice. Aktivně se zabývá problematikou opatření reagujících na globální klimatické změny, zejména riziky sucha a ubývajících vodních zdrojů. To vše je vlastně o zdraví, bezpečí a dobré budoucnosti nás všech, našich blízkých i celé společnosti. Spolehlivé lidi se zkušenostmi jako je Ivo Bárek, schopné hájit naše zájmy i v celostátní politice velmi potřebujeme a není jich mnoho. Budu rád, když budete ing. Ivo Bárka volit do odpovědné funkce senátora za náš obvod. Já tak s velkou důvěrou zajisté učiním.

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
senátor za obvod 55 - Brno venkov
emeritní ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně
emeritní děkan Lékařské fakulty MU chirurg a onkolog, důchodce začátečník 

Imrich Bugár: Velmi si jeho podpory sportu napříč věkovými kategoriemi cením.

Na své bohaté sportovní cestě jsem potkal opravdu mnoho lidí. Všechna jména a tváře si samozřejmě nemůžu pamatovat, ale spoustu jsem si jich v hlavě dobře uložil. Mezi ta velmi významně pozitivní patří i jméno pana senátora Ivo Bárka. Přestože nežijeme ve stejném regionu, tak nás sport svedl mnohokrát na stejné místo (mimo jiné také do Vyškova v rámci MČR v atletice družstev, na což velice rád vzpomínám) a mohli jsme tak spolu diskutovat témata spojená s jeho podporou. Podporou vrcholového sportu, ale hlavně s podporou sportu pro všechny věkové kategorie a sociální skupiny. Protože sport je nejen potřebný pro naše tělo z hlediska fyzického i psychického, ale dokáže také spojovat lidi i celé národy. Jak jsem poznal, u Vás na Vyškovsku, má už dlouhá léta tato myšlenka svého silného zástupce a podporovatele, a to mého přítele pana senátora Ivo Bárka. I díky tomu, že aktivně sportoval, např. hrál za dorosty Vyškova ragby, ví, co je dřina v tréninku, bojovnost, vzájemná pomoc a také úcta k soupeřům a lidem obecně navzájem. Proto také podporuje rozvoj sportu a investice ve svém regionu. Velmi jsem si vážil také toho, že jako místopředseda Senátu PČR neváhal opakovaně převzít štafetu záštity a podpory konání fotbalového turnaje národnostních menšin žijících v ČR v Praze na Julisce. Bylo bezva ho sledovat, jak aktivně fandí všem bez rozdílu. Velmi si jeho podpory sportu napříč věkovými kategoriemi cením. Proto bych byl rád, kdybyste ho vy, obyvatelé a voliči jeho senátního obvodu, znovu podpořili svojí účastí a hlasem v letošních senátních volbách. Je to fajn chlap, který Vám vždy pomůže! Děkuji Vám za to!

Sportu zdar!

Váš Imrich Bugár, mistr světa a stříbrný olympionik v hodu diskem.


Miloslav Brandýs: Podporuje hasiče


Pana senátora Ivo Bárka znám více jak 20 roků. Jako bývalý starosta obce jsem se s ním setkával jednak ve funkci přednosty Okresního úřadu ve Vyškově a následně jako s naším senátorem. Vždy byl připraven pomoci, ať se u nás jednalo o řešení odkanalizování obce, zateplení budovy obecního úřadu či v jiných případech. Z pozice náměstka starosty Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve Vyškově vysoce oceňuji, že se velmi aktivně zajímá o fungování sborů dobrovolných hasičů. Snaží se hledat cesty k financování rekonstrukcí hasičských zbrojnic, zlepšování vybavení jednotek a obnovy techniky, k získávání prostředků pro spolkovou činnost a pro zlepšení práce s mládeží. Podporuje také finančně sportovní aktivity mladých hasičů. Osobně se zajímá o naši činnost svojí přítomností na hasičských závodech či valných hromadách. V počátcích kovidové pandemie také i nám, dobrovolným hasičům, pomáhal, ve spolupráci s naší starostkou paní Jitkou Fabiánovou, zajišťovat nedostatkovou dezinfekci. Ivo Bárek patří mezi výrazné osobnosti, kterých si velmi vážím. Plně se věnuje problematice regionu. Mluví za něj množství odvedené práce. Věřím tomu, že pomůže v dalších letech opět rozjet další projekty na regionální, komunální a spolkové oblasti, že bude dále pomáhat i dobrovolným hasičům. Ze svého okolí vím, že můj názor na něj není ojedinělý a ve volbě senátora mám jasno. Ode mne má Ivo Bárek plnou podporu. Podpořte ho také!

Miloslav Brandýs, starosta  Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska ve Vyškově.
Vladimír Hudec – ředitel fischer Vyškov spol. s r.o.:  Pomáhá zaměstnavatelům


Jako občan Vyškova sleduji práci pana senátora Ivo Bárka mnoho let. Právě práce, výsledky, vzájemná pomoc a také sociální shoda jsou pro mě, jako ředitele společnosti, nesmírně důležité atributy úspěchu. A jsem velmi rád a vysoce to oceňuji, že toto stejně platí i pro něho. Zajímá se nejen o podporu obcí a jejich občanů, ale také o podnikatelskou sféru tak, aby zde v regionu vznikal dostatek pracovních míst, kvalitních zaměstnavatelů. Záleží mu na tom, aby se region rozvíjel. Z vlastní zkušenosti vím, o čem mluvím. Jako ředitel firmy jsem ho požádal o pomoc a podporu při řešení problémů s přípravou a realizací výstavby nové výrobní haly fischer Vyškov spol. s r.o. v Ivanovicích na Hané. Naše firma byla založena v roce 1994, vyrábí upevňovací systémy, je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu a nové moderní prostory nezbytně potřebovala. Vše se podařilo zvládnout a nová hala stojí. Za což vděčíme velkým dílem právě panu senátorovi Bárkovi. Díky tomu se dnes můžeme dále rozvíjet a investovat do dalších nových projektů, zachovat pracovní místa a zlepšovat pracovní podmínky svého personálu. Naše společnost dbá na dobrou pověst a spolupracuje s lidmi, kteří mají podobné hodnoty. S panem senátorem zůstáváme v kontaktu a on se nadále zajímá o rozvoj naší firmy. Osobně si ho vážím jako čestného, korektního a pracovitého člověka, jakých je v dnešní politice bohužel velmi málo.Děkuji mu společně s mým manažerským týmem za podporu. My ho podpoříme v říjnových senátních volbách. Podpořte ho i vy. Uděláte určitě správné rozhodnutí!

Ing. Vladimír Hudec – ředitel fischer Vyškov spol. s r.o.Michal Boudný: Ivo Bárek je člověk na svém místě, kterému svěřený region není lhostejný a který se nikdy k nikomu neotočil zády!


Pana senátora Ivo Bárka znám řadu let a vždy jsem obdivoval jeho práci na plný úvazek pro náš senátní obvod, který se táhne přes Podivice až po Rajhrad. Nejvíce jsem však smysl, funkci a práci senátora pocítil pár dnů po mém zvolení starostou města Slavkov u Brna v roce 2014, kdy na mém stole ležela výzva generálního finančního ředitelství k uhrazení pokuty za nedodržení rozpočtové kázně při výstavbě kompostárny, která šla celá na vrub bývalého vedení města. Společnými silami jsme rok bojovali se státním aparátem. Podařilo se a město z této akce vyšlo relativně dobře. V tento okamžik chápete, že v tom nejste sám a můžete se o někoho opřít a v případě pana senátora se můžete opřít o pořádného chlapa! Je mi líto samospráv, které ve svém senátním obvodů takové štěstí nemají. S Ivo Bárkem podnikáme důležité schůzky s nejvyššími představiteli státních institucí. Rázem pochopíte, že obec, samospráva, kraj a stát nejsou vždy na jedné lodi a je třeba využít veškerých prostředků ke sjednocení myšlenek a výsledné práci. Vzpomenu schůzku na Povodí Moravy při výstavbě cyklostezek nebo jednání s generální ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věci majetkových kvůli nabití státních pozemků do vlastnictví města potřebných pro výstavbu školy a jiné akce, které by bez pana senátora nebyly či byly by dlouhé a složité. Ivo Bárek je člověk na svém místě, kterému svěřený region není lhostejný a který se nikdy k nikomu neotočil zády! Při pohledu na seznam kandidátů do Senátu našeho obvodu si nedokáži představit, že by náš volební obvod zastupoval někdo jiný, než Ivo Bárek! Podpořte ho. Uděláte správnou věc!

Bc. Michal Boudný, starosta města Slavkov u Brna

Michaela Trněná: Nám ve Šlapanicích pomohl najít cestu k získání dotace na sanaci staré ekologické zátěže Cukrovaru v centru města, na kterou jsme čekali desítky let.


Podporuji pana Ivo Bárka jako kandidáta do Senátu České republiky pro náš region. Umí pomoci lidem, a to bez ohledu na politickou příslušnost. Nám ve Šlapanicích pomohl najít cestu k získání dotace na sanaci staré ekologické zátěže Cukrovaru v centru města, na kterou jsme čekali desítky let. Jeho podpora a důslednost v řešení problému byly pro Šlapanice zásadní. Proto ho velmi ráda podpořím v jeho další práci senátora. Podpořte ho také!

Mgr. Michaela Trněná, starostka Šlapanic u Brna


Ladislav Horváth: pomáhá i malým obcím a nejen ve svém volebním obvodě . Má na srdci celý region a kraj


Nepatřím mezi starosty, kteří by rádi jakékoliv výsledky prezentovali psaním článků. Nicméně nyní cítím potřebu se tímto způsobem vyjádřit. Vnímám to totiž jako velký dluh člověku, kterého si nesmírně vážím jak po lidské, tak i po profesionální stránce.Tím člověkem je pan senátor, Ing. Ivo Bárek. Už jsme si zvykli, že ze všech předvolebních billboardů, letáků, plakátů a nevím čeho všeho dalšího se na Vás usmívají vždy spousty politiků, kteří nikdy nešetří svými sliby, jak Vám budou naslouchat a pomáhat při Vaší nelehké práci, jak jim osud jejich regionu leží na srdci a co pro Váš region a Vaši obec všechno vykonají . Zavřou se ovšem volební místnosti a nikdy se nedozvíte, jak politik, zvolený možná i hlasem někoho z Vás, ve skutečnosti vypadá, jak se chová, natož aby vykonal to, co sliboval v rámci své volební kampaně. Prostě bývá pravidlem, že často je od slibů ke skutkům dlouhá cesta, která někdy, bohužel pro nás, končí slepou uličkou. A nyní se konečně dostávám k tomu, proč píšu tento článek. My máme naštěstí svého politika, který zná cestu do naší vesnice a nikdy nezabloudí. Pan senátor, Ing. Ivo Bárek, nám v naší vesnici nikdy nic nesliboval. A vlastně ani nemohl. Nejsme totiž v jeho volebním obvodu, bohužel. Ale byl to právě on, kdo naslouchal a naslouchá našim problémům a je vždy ochoten k nám přijet a pomoci řešit naše problémy. Takže žádný „kluk z předvolebních plakátů“, ale politik a člověk, který co slíbí, to opravdu splní. Není mu totiž lhostejný osud naší malé obce a našeho regionu. Jen díky spolupráci a pomoci pana senátora se nám mimo jiné podařilo vybudovat v celé vesnici nové a úsporné pouliční osvětlení. Naše obecní komunikace prošly rozsáhlou rekonstrukcí, a to také díky neocenitelné pomoci pana senátora. Každoroční květnový dětský den patří naším nejmladším obyvatelům. Jaký nevídaný úspěch měla početná účast armády a armádních vozů na našem dětském dni v naší malé obci. Bez intervence pana senátora Ing. Ivo Bárka by to byl pro nás takřka nemožný úkol. Cítím jako povinnost také zmínit jeho schopnost naslouchat našim jednotlivým občanům či zájmovým spolkům, a jeho ochotu pomoci při řešení jejich zdánlivě malých problémů. Výše uvedené je jen strohý výčet pomoci naší vesnici, které se nám dostalo a stále dostává od pana senátora Ing. Ivo Bárka. Jako starosta a zároveň občan obce Chvalkovice panu senátoru moc děkuji a z celého srdce doufám, že naše skvělá spolupráce bude pokračovat i po dalších senátních volbách. Máme totiž spoustu úspěšně rozdělané práce pro zvelebení naší obce. Já budu ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky opět volit pana Ing. Ivo Bárka. Podpořme ho tedy všichni společně ve dnech 2. a 3. října 2020, vyplatí se nám to!

Ladislav Horváth, starosta obce Chvalkovice


Karel Pospíšil: pro mě je Ivo Bárek jasná volba!Pomáhá obcím s jejich projekty a rozvojem. Nerozlišuje stranickou příslušnost a jsou za ním vidět konkrétní výsledky práce. Nejen u nás v Kozlanech, ale v mnoha obcích celého volebního obvodu Vyškov.Pro mě je Ivo Bárek ve volbách do Senátu jasná volba. Dejte mu hlas jako já!

Mgr. Karel Pospíšil
, starosta obce Kozlany


Pepa Čáp: Změna není nutná. Senátor Bárek svoji práci zvládá na výbornou
No a je to tu po šesti letech zas. Opětovně se budou rozdávat karty ve hře politického života naší republiky a dojde k obměně jedné třetina horní komory Parlamentu České republiky - Senátu. Náš volební okrsek se této akce zúčastní aktivně a bude volit svého senátora. Je teď na každém z nás vyhodnotit, do jaké míry je ta obměna nutná a zda nepostačí pouze stvrdit fakt, že nás stávající senátor Ing. Ivo Bárek přesvědčil, že se ve svém řemesle vyzná a prostě mu odevzdat ve volbách svůj hlas a podpořit ho do dalšího období. O tom, že je to slušný a férový chlap, to se sice opakuji, ale opakování je matka moudrosti. Ivoš není žádný stříhač pásek a vystavovací paňáca. Ano je ho dost vidět, ale to je tím že si jako senátor plní své povinnosti. Účastní se různých obecních a místních akcí, ale především jezdí mezi své voliče a zajímá se o jejich problémy a hledá možnosti jak jim s nimi pomoci, jak je vyřešit. Pro ty, kteří pochybují o nutnosti existence Senátu, mám jen jedno je to ústavní instituce nutná a zabezpečující v rámci tvorby zákonů pojistku, tak aby kýmkoliv nedocházelo k zvůli a nedemokratickým postupům. Jsem přesvědčen o tom, že Senát je důležitý, a právě díky našemu senátorovi jsem mohl nahlédnout pod pokličkou jeho práce. No a pro ty, co tvrdí, že je politika nezajímá, nerozumím tomu daňový poplatníku, však si to platíš, je to jako když si koupíte lístky do divadla, nebo kina, a nakonec tam nejdete. Právě tím, že půjdete k volbám rozhodnete si jaké představení chcete vidět. Já budu volit Ivoše, protože v něm mám záruku, že to představení bude mít nějakou kulturní hodnotu, bude profesionálně provedené od opravdového profesionála. Běžte k volbám a volte Ing. Ivo Bárka.

Pepa Čáp, muzikant a písničkář z Vyškova