Úvodní slovo

Vážení a milí spoluobčané, 

po šesti letech se opět ucházím o Vaši podporu v senátních volbách. 

Společně se potkáváme na ulicích, v obchodech, při sportovních nebo kulturních akcích. Z rozhovorů s Vámi čerpám inspiraci pro svou další práci. Vždy rád každého vyslechnu. Tam, kde mohu pomoci, udělám vše pro to, abych věci posunul k lepšímu. I když se říká - slibem nezarmoutíš, tak opravdu nepatřím k těm, kdo by slibovali nesplnitelné. Tím jsem se dosud řídil a budu i nadále. Prostě, měnit se nebudu! Jsem chlap, který stojí pevně nohama na zemi. 

Nerad odcházím od rozdělané práce. Dali jste mi důvěru, že budu v Praze bojovat za Vás, za každého souseda, známého i neznámého, za obce a města. Bez Vaší podpory se neobejdu. Nabízím za ní jistotu, že Vás nenechám na holičkách při řešení každodenních problémů a že budu nadále pomáhat s rozvojem našeho regionu. Volební obvod Vyškov a část Brna - venkova si rozhodně zaslouží, aby měl v Senátu stále silné zastání, a věřte, že ho v mojí osobě měl, má a bude mít! 

Pokračujme společně!

Ivo Bárek

Váš senátor