Volby 2020

Senátor Ivo Bárek: 

„Je za mnou vidět kus práce. 

Bez Vás bych to ovšem nedokázal. 

Pokračujme společně!“
Vážení a milí spoluobčané, po šesti letech se opět ucházím o Vaši podporu v senátních volbách. Společně se potkáváme na ulicích, v obchodech, při sportovních nebo kulturních akcích. Z rozhovorů s Vámi čerpám inspiraci pro svou další práci. Vždy rád každého vyslechnu. Tam, kde mohu pomoci, udělám vše pro to, abych věci posunul k lepšímu. I když se říká - slibem nezarmoutíš, tak opravdu nepatřím k těm, kdo by slibovali nesplnitelné. Tím jsem se dosud řídil a budu i nadále. Prostě, měnit se nebudu! Jsem chlap, který stojí pevně nohama na zemi. Nerad odcházím od rozdělané práce. Dali jste mi důvěru, že budu v Praze bojovat za Vás, za každého souseda, známého i neznámého, za obce a města. Bez Vaší podpory se neobejdu. Nabízím za ní jistotu, že Vás nenechám na holičkách při řešení každodenních problémů a že budu nadále pomáhat s rozvojem našeho regionu. Volební obvod Vyškov a část Brna - venkova si rozhodně zaslouží, aby měl v Senátu stále silné zastání, a věřte, že ho v mojí osobě měl, má a bude mít! S mým spolehlivým asistentem Perem Jeřábkem budeme pro Vás makat opět jako jeden tým! 

Pokračujme společně!
Váš Ivo Bárek

Pomáhat rodnému kraji je pro mě obrovská čest

Již osmnáct let jsem zasvětil práci pro svůj rodný kraj a své spoluobčany. Vlastně, ještě mnohem déle, protože před tím, než jsem byl poprvé zvolen senátorem, měl jsem již za sebou úspěšné přednostování Okresního úřadu ve Vyškově. Úspěšné proto, protože se podařila řada důležitých akcí, jako např. naplánovat a začít s realizací rekonstrukce a modernizace naší vyškovské nemocnice. Když projíždím naším krásným krajem, nebo při debatách se seniory, mladými lidmi, zdravotně postiženými spoluobčany, představiteli obcí a měst, spolků a sdružení, stále vidím a slýchám, kde je třeba ještě co udělat či pomoci. Když se však za svojí prací ohlédnu, tak na každém kroku je vidět, že se mnoho věcí podařilo. Nové vodovody, kanalizace, rybníky, tělocvičny, školy a mnoho a mnoho dalších. Jsem hrdý na to, co jsme společně pro rozvoj našeho regionu udělali. Je ovšem třeba v této práci společně pokračovat, aby se nám žilo ještě lépe. Za dalších společných šest let bych se chtěl opět ohlédnout a hrdě, s klidným svědomím říct: opět jsem nezklamal. Ani ty, kteří mi hlas dali, ale snad ani ty, kteří na mém místě chtěli vidět někoho jiného.Rodina je pro mě zázemí a inspirací

 Mám velkou podporu v rodině. Moje manželka Lenka, se kterou žijeme spokojeně již 36 let, ví, že mě to, co dělám, baví, a drží mi palce, abych dokázal vše, co jsem si předsevzal. I když musí často překousnout chvíle, když se místo společně stráveného času a procházky, na které se vždy po dnech odloučení moc těšíme, zabývám tu problémy v regionu, tu žádostmi o radu a pomoc jednotlivých občanů nebo rodin. A její slova „musíš jim pomoci, kdo jiný jim pomůže“ jsou pro mne víc než kdejaký zákon. Vychovali jsme dvě báječné děti. Iveta a Petr mají svoje bezva rodiny. Jsme již trojnásobnými dědečkem a babičkou. Vnuk Dominik, vnučka Sofie a nejmladší Kristián jsou pro nás velká životní radost, ačkoli mi připomínají, jak léta rychle plynou. Byl bych moc rád, aby nejen moje rodina, ale i rodiny ostatní, měly šťastný a spokojený život.

Voda je život!

Ač původní profesí stavař, v Senátu se věnuje nejen legislativě týkající se veřejné správy a obcí, měst a krajů, ale mnoho let také tématu životního prostředí a vody. Vody pitné, ale také vody, kterou potřebuje naše krajina. Hodně úsilí a pomoci věnuje zejména budování kanalizační sítě, prosazování staveb čistíren odpadních vod, nových zdrojů pitné vody, vodovodů, rybníků a všech opatření, které pomohou vodu zadržet. „Voda je život! Už dlouho slýchávám z různých stran varování: jestli bude někdy v budoucnu válka, pak to bude o vodu. Pokud se nevzpamatujeme, pak postupem času tento hlas bude oprávněně znít stále hlasitěji a naléhavěji,“ tvrdí Ivo Bárek. Z pozice místopředsedy Senátu, kterou měl čest vykonávat čtyři roky a úspěšně hájil zájmy naší vlasti i v zahraničí, inicioval vznik speciální komise Voda-sucho. V této stálé komisi chtějí její členové šlapat odpovědným orgánům a ministerstvům na paty, aby hrozbu úbytku vodních zdrojů nepodcenily. Jako člen Rady státního fondu životního prostředí podpořil řadu projektů, mimo jiné také pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Třeba letos to byly vodovod Kojátky nebo v nedávné době důležitý, a již realizovaný, přivaděč pitné vody pro oblast Slavkovska. Je praktický člověk. Proto pomáhá s čerpáním evropských fondů a národních dotací. Sám svou účastí podporuje řadu pracovních schůzek na ministerstvech a jiných úřadech, kde se o získání dotací na realizaci potřebných projektů jedná.

Poctivě pracuje

Životní zkušenosti Iva Bárka poučily, že politické dění a svět s tím spojený není nikdy jen černobílý. „Stále si zachovávám nadhled nad mnohými věcmi, které jsou součástí mezistranického soupeření. Je mi stále vlastní řídit se svým svědomím a selským rozumem a v práci pro region nerozeznávám stranickou příslušnost, ale jen lidi slušné a pracovité nebo neslušné a lenochy,“ říká jasně Ivo Bárek a dodává, že se takto řídí i u projednávání mnohých zákonů v Senátu. Za každým úspěchem jsou hodiny práce, která příliš vidět není. Jen těžko by spočítal čas strávený na schůzkách týkající se změny legislativy, kterou často konzultuje s mnohými odborníky, ale také v mnoha obcích či na úřadech. A raduje se z každého úspěchu, jako např. ze zahájení odstranění ekologické zátěže v bývalém cukrovaru ve Šlapanicích. Díky vzájemné spolupráci s obcemi a městy do regionu přišlo více jak 2,5 miliardy Kč. „Jsem přesvědčen, že jako senátor dělám maximum pro rozvoj našeho regionu,“ říká o své práci senátor Bárek. Ví ovšem, na čem je (že stále je na čem) třeba dále pracovat. Například dopravní situace, kterou komplikují tisíce automobilů projíždějících ulicemi měst. O tom, jak obtížné je jednání o křižovatkách nebo obchvatech, by mohli vyprávět obyvatelé a vedení třeba Bučovic, Blučiny, Rajhradu nebo Křižanovic u Bučovic. Chce také dohlédnout na modernizaci a zdvoukolejnění železniční tratě Brno – Nezamyslice.

Hrdost na region a Moravu

„Vždycky jsem nesmírně rád, když mohu v Senátu uvítat občany z mého kraje, ať už se jedná o kluby seniorů, sdružení hendikepovaných, žáky a studenty škol nebo členy uměleckých těles a bylo jich opravdu mnoho“ libuje si Ivo Bárek. Naposledy zde např. přivítal úžasné seniorky a seniory ze Slavkova nebo v roce 2019 ve Valdštejnské zahradě, v rámci Kulturního léta v Senátu, představil nejen Pražanům folklorní soubor Rozmarýna z Újezda u Brna a Žačanské mužáky, stejně jako jejich 7 předchůdců: 2005 - Vyškovský smíšený pěvecký sbor, 2007 a 2015-Vyškovský Big band, 2008 - Dětský pěvecký sbor „Motýlek“, 2009 - Smíšený pěvecký sbor „Sušil“, 2013 - folklórní soubory Křenováček a Křenovák, 2014 - Black & White Orchestra z Bučovic, a v roce 2017 Karel Gott revival Morava z Bučovic. V letošním roce pozval Podboranku. Kvůli koronaviru se vystoupení bohužel nemohlo uskutečnit. „V případě, že obhájím mandát, Podboranka bude první, kterou do Valdštejnské zahrady pozvu,“ říká rozhodně senátor. V předsálí jednacího sálu Senátu uspořádal také řadu výstav, např. krásnou expozici o cestovateli Aloisi Musilovi. Předložil také návrhy udělit vysoké státní vyznamenání u příležitosti st. svátku 28. října některým osobnostem regionu. Byli to již zmíněný vědec a arabista prof. Alois Musil, válečný hrdina plk. Otakar Černý z Křenovic nebo také skladatel a dirigent prof. Antonín Tučapský. Pan plk. Otakar Černý byl oceněn in memoriam Řádem Bílého lva, který z rukou prezidenta republiky převzal jeho syn. Na udělení stříbrné medaile Senátu navrhl loni Františka Paštěku z Hoštic-Heroltic, který zachránil indisponovaného seniora a jeho vnučku z hořícího automobilu. Ten, z rukou bývalého předsedy Senátu a přítele senátora Bárka, Jaroslava Kubery, medaili zaslouženě obdržel.

Příklady kde a jak jsem pomáhal a spolupracoval: 


Vyškov - nemocnice, Knihovna K.D., chodníky Lhota, zateplení a výměna oken ZŠ a MŠ: Letní pole, Purkyňova, Morávkova, Tyršova, Opatovice, Hraničky, Sochorova, Palánek, SOU a SOŠ Sochorova, Hanácký statek, kanalizace Opatovice, Bučovice - kanalizace místních částí, zateplení ZŠ, Gymnázia a OA, vodní nádrž s biocentrem Vícemilice, Slavkov u Brna - zateplení tělocvičny ZŠ Tyršova, nová tělocvična ZŠ Komenského, revitalizace polikliniky, kompostárna, výstavba nové hasičské zbrojnice HZS JmK, Rousínov - úspory energie na ZŠ a bývalých škol ve Slavíkovicích a Kroužku, kompostéry, svozový vůz, Šlapanice - likvidace ekologické zátěže v bývalém cukrovaru, zateplení ZŠ, separace a svoz bioodpadů, sběrné středisko odpadů, sanace sesuvného tělesa - ZŠ, systém domácího kompostování, Židlochovice - dobudování kanalizační sítě, protipovodňová opatření, zateplení ZŠ a MŠ, sběrný dvůr, kompostárna. Babice nad Svitavou - kanalizace, zateplení MŠ, Bílovice nad Svitavou - Intenzifikace ČOV, protipovodňová opatření, Blučina - intenzifikace ČOV, sběrné středisko odpadů, Bohaté Málkovice - zateplení KD, mokřad a ozelenění Bařisko, Bohdalice-Pavlovice - kanalizace a ČOV, tělocvična ZŠ, Bošovice - kanalizace, rybníky a regenerace zeleně, Březina - zateplení ZŠ, Dražovice - zateplení, výměna oken MŠ a OÚ, Eurotělocvična, revitalizace koupaliště, rybník, Drnovice - hasičská zbrojnice, kanalizace, Habrovany - kanalizace a ČOV, vybavení kompostárny, Heršpice - obecní rybník, zateplení a nové výplně na Kulturním středisku a ZŠ, Holasice - protipovodňová opatření, snížení energetické náročnosti sokolovny a ZŠ, Holubice - tělocvična, ČOV a kanalizace, Hostěrádky-Rešov - kanalizace, ČOV, Hoštice-Heroltice - kompostéry, Hrušky - kanalizace, úspora energií pro ZŠ i MŠ, Hvězdlice - energetické úspory, revitalizace parku Domova Hvězda, Ježkovice - pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje a snížení energ. spotřeby v budově TJ Sokol, Jiříkovice - sběrné místo odpadů, rekonstrukce zahrady MŠ, Kanice - dokončení splaškové kanalizace, Kobeřice u Brna - kanalizace a ČOV, dětské hřiště MŠ, rekonstrukce ZŠ, Kojátky - kanalizace a ČOV, vodovod, Komořany - splašková kanalizace, svoz a sběr bioodpadů, Kovalovice - zateplení a výměna oken v MŠ, Kozlany - kanalizace a ČOV, rybník, Krásensko - zahrada MŠ, Křenovice - protipovodňové úpravy, sběrný dvůr odpadů, Křižanovice - energetické úspory pro OÚ, Kučerov - budova hasičské zbrojnice, energetické úspory MŠ, Letonice - energetické úspory Obecní dům, ZŠ, MŠ, likvidace bioodpadu, Lovčičky - kanalizace a ČOV, Luleč- kanalizace, ČOV, přírodní hřiště, Lysovice - energetické úspory pro MŠ, OÚ, kulturní dům, Medlovice - kulturní dům, revitalizace Medlovického potoka, Měnín - bioodpad, revitalizace slepého ramene, Milešovice - kanalizace a ČOV, - Mokrá Horákov - separace a svoz bioodpadu, přírodní zahrada u MŠ, zateplení a výměna výplní na ZŠ, Mouřínov - kanalizace a ČOV, zkvalitnění s nakládání s odpady, Moutnice - výsadba krajinné zeleně, separace a svoz bioodpadů, Nemojany - ČOV a kanalizace, Nesvačilka - zateplení OÚ s hasičkou, Ochoz u Brna - chodníky, rozšíření ZŠ, dětské hřiště MŠ, Olšany - kanalizace, modernizace MŠ, Opatovice -intenzifikace ČOV, zateplení ZŠ a MŠ, Orlovice - nový vodovod, Otnice - kanalizace a ČOV, sběrný dvůr, Ponětovice - tepelné úspory OÚ a MŠ, Podolí - nová MŠ, tělocvična, hřbitovní zeď, Podomí - kanalizace a ČOV, úspory energií, Popovice - regenerace veřejného prostranství, Pozořice - zateplení Sokolovny, Dělnického domu, ZŠ, MŠ, Prace - varovný protipovodňový systém, snížení energ. náročnosti ZŠ, Pustiměř - zateplení ZŠ, MŠ, revitalizace ČOV, Račice-Pístovice - rybník Srdíčko, nerg. Úspory OÚ, kanalizace, Radslavice - kanalizace, opěrná zeď, zateplení OÚ a MŠ, Rajhrad - protipovodňová opatření, zateplení ZŠ, nakládání s bioodpady, Rajhradice - nová MŠ, protipovodňová opatření, Rašovice - výstavba kanalizace a ČOV, vodní a mokřadní biotop, Rybníček - protierozní vodní nádrž, Řícmanice - kanalizace, zateplení a výměna oken na Kulturním domě, sdružení Ligary - kanalizace a ČOV pro obce Heršpice, Hodějice, Němčany a Nižkovice, sdružení Litava - kanalizace a ČOV pro obce Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky-Rešov, Sokolnice- úspory energií v MŠ a OÚ, sběrný dvůr, revitalizace zámeckého parku, Studnice - kanalizace a ČOV, rekonstrukce hasičské zbrojnice, Telnice - zateplení a výměna výplní otvorů MŠ, kompostéry, Těšany - separace a svoz bioodpadů, Tučapy - kanalizace, zateplení OÚ, Tvarožná - snížení energ. náročnosti OÚ, Újezd u Brna - revitalizace ČOV, zateplení tělocvičny ZŠ a radnice, sběrné středisko odpadů, rekultivace skládky TKO, Vážany - zateplení MŠ, Velatice - nový zdroj pitné vody, Velešovice - kanalizace a ČOV, zateplení MŠ, Viničné Šumice - snížení energ. náročnosti ZŠ a MŠ, Vojkovice - protipovodňová opatření, snížení energetické náročnosti MŠ a ZŠ, oprava a odbahnění rybníka, Žatčany - kompostárna, biokoridory. A mnoho dalších …

„Budu opět pomáhat všem,“ říká Ivo Bárek a shrnuje, co bude prosazovat:

podporu dalšího sociálního a hospodářského rozvoje regionu s využitím financí z EU a národních fondů, legislativu pro podporu restartu naší ekonomiky, úpravy zákonů pro ochranu vody a zadržování vody v krajině, podporu opatření pro zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou, podporu a dokončení změny ústavního zákona – právo bránit život i se zbraní, pravidelné navyšování důchodů a podporu rodin s dětmi, dostupnost zdravotní péče a posílení financování sociálních služeb, zahájení modernizace železničního spojení Brno – Nezamyslice financované z OP Doprava a podporu zlepšení dopravní infrastruktury, dostupné bydlení pro mladé rodiny, výstavbu nových domovů pro seniory v obcích a městech, nutné zjednodušení stavebního řízení, nejen pro Vyškováky společensko-kulturní využití areálu vyškovského pivovaru.

Volte jistotu. Děkuji za Váš hlas!

Veřejná funkce je vždy jen propůjčená a je to služba pro lidi. Celé roky se snažím co nejlépe reprezentovat náš region a myslím si, byť to může někomu znít neskromně, že se mi to pro vás daří. Zkušenost mi velí maximálně využít vše, co nám Senát může nabídnout, a v tom mohu hrát opět velmi silnou roli. Dosud jsem příležitostí, které poskytuje spojení komunální a celostátní politiky, využil pro náš společný region plnou měrou. Naše země v posledních měsících čelila a ještě asi bohužel bude čelit zdravotní pandemii. Společně jsme se snažili a snažíme vzájemně podpořit a pomoci. Čekají nás nelehké měsíce ekonomických dopadů. I jako zkušený senátor chci využít všech svých zkušeností a znalostí, abych pomohl tyto dopady mírnit a eliminovat. Chci být pro Vás jistotou. Jistotou v názorech, v činech, v práci, v chování ke svým voličům.

Společně s Vámi chci v této poctivé práci pokračovat!

Děkuji za podporu a Váš hlas!


Váš senátor Ivo Bárek

PODPORUJÍ MĚ