2014

Volební program

Váš senátor Ivo Bárek
Ivo Bárek je jedním z vás, potkáváte ho na ulici, v obchodě, na sportovních a kulturních akcích, zastavujete ho, žádáte o radu a pomoc. On se o vaše problémy zajímá, je ochotný vás vždy vyslechnout a pomoci. Nikdy ale neslibuje nesplnitelné. Zajímá se nejen o problémy hendikepovaných, zdravotně postižených, mladých lidí, seniorů, ale všech, včetně zaměstnanců i jejich zaměstnavatelů, představitelů obcí, měst, spolků a sdružení. Ze všech setkání čerpá podklady pro svá mnohdy nelehká a složitá rozhodování. Vždy ho potěší, když se něco, i třeba malého, podaří. Tak jako vám.


Mezi rodným krajem a Senátem

Z moravského Vyškova je to na pražskou Malou Stranu skoro 250 kilometrů. Vzdušnou čarou by to bylo méně, jenže Ing. Ivo Bárek z hanáckého regionu do Prahy a zpět nelétá, ale jezdí hlavně autem. Pravidelně už od roku 2002, kdy byl poprvé zvolen členem horní komory Parlamentu ČR. A protože s ním byli občané volebního obvodu č. 57 velice spokojeni, jeho volbu v roce 2008 zopakovali. Takže on tu D1 zná dokonale. Ale o to nejde, Ivo Bárek zná hlavně problémy svého volebního obvodu a zabývá se jimi. Posláním senátora je nejen posuzovat navrhované zákony a hlasovat o jejich přijetí či zamítnutí, respektive úpravě jejich znění, ale zastupovat zájmy svých voličů. A to on dělá opravdu poctivě. Zní to trochu frázovitě, ale představte si, že by republiku „řídili“ jen politici z hlavního města, kteří znají vaši obec, město a kraj jen z občasných výjezdů za pražské hranice. Právě proto by měl v parlamentu být tak říkajíc „váš člověk“.

Inženýr Ivo Bárek ve svých 52 letech zná svůj region výborně. Po studiu stavební fakulty VUT v Brně pracoval v rousínovských UP závodech. Poté řídil i odborné učiliště v Račicích. Zde si doplnil také pedagogické vzdělání. Z učiliště přešel do společnosti Respono, kterou si vytvořily obce Vyškovska, aby tak zajistily systém nakládání s odpady. Protože dobře znal potřeby obcí, stal se v roce 1999, na základě výběrového řízení, uznávaným přednostou Okresního úřadu ve Vyškově.

Poctivá práce a jasné názory

Tyto zkušenosti se Ivo Bárkovi velmi vyplatily, když usedl ve Valdštejnském paláci jako nezávislý za sociální demokracii. Je vcelku logické, že po mnoha letech spolupráce s ČSSD se v roce 2010 stal jejím členem. „ I jako straník si zachovávám stále nadhled nad mnohými věcmi, které jsou mnohdy součástí mezistranického soupeření. Je mně stále vlastní řídit se svým svědomím a selským rozumem a v práci pro region nerozeznávám stranickou příslušnost, ale jen lidi slušné a pracovité, nebo jen neslušné a lenochy,“ říká Ivo Bárek. Tato strana ho opět navrhuje a jednomyslně podporuje jako svého kandidáta v letošních říjnových volbách. „Upřímně děkuji občanům, které potkávám při svých cestách, za podporu do nadcházejících senátních voleb. Jsem rád, že takto oceňují moji dosavadní poctivou práci,“ říká Ivo Bárek. „Jsem přesvědčen, že jsem jako senátor udělal maximum pro rozvoj našeho regionu. V Senátu jsem nepodporoval žádné návrhy zákonů, které by omezovaly solidaritu ve společnosti či nespravedlivě zvyšovaly náklady rodin s dětmi či seniorů. Podporou investic nejen do životního prostředí jsem podporoval také zaměstnanost v regionu. Jsem připraven opět hájit zájmy lidí v něm žijících. Pokud mi voliči opět dají důvěru, chci být nadále nápomocný i vedení obcí při získávání a administrování dotací nejen do oblasti životního prostředí. Obrovský kus práce už se povedl, ale je nutno pokračovat. Další projekty jsou před námi,“ dodává senátor.

Ideály senátora Bárka jsou srozumitelné. „Zastávám princip mezilidské solidarity a sociálních jistot,“ říká. „Ale samozřejmě při zachování přirozené lidské soutěživosti a podnikavosti. Jde o soudržnost bohatých s méně majetnými, zdravých s nemocnými, mladých se starými, dospělých s dětmi,“ vysvětluje. „A nesmíme zapomínat na všechny živé tvory a přírodu okolo nás – to je nedílná součást našeho života,“ dodává.

Praktické zkušenosti z radnice

I díky velkému počtu hlasů od vyškovských občanů v komunálních volbách pracuje Ivo Bárek i na vyškovské radnici, kde je neuvolněným místostarostou. Za tuto funkci odmítl pobírat odměnu. Práci na radnici považuje za velmi prospěšnou nejen pro občany, ale také pro činnost člena parlamentu. „Vidím tím pádem mnohem víc než jen na střechy malostranských paláců,“ říká s úsměvem. Na starost si vzal hlavně získávání mimorozpočtových zdrojů pro město. Díky jeho iniciativě se například podařilo získat dotaci na odbahnění vodní nádrže Kačenec II, nebo na energetické úspory v mateřských a základních školách. Je rovněž jedním se zástupců města v odpadové společnosti Respono, kterou vlastní obce a města. Po realizaci jeho návrhu, aby si samy obce kontrolovaly příspěvky za třídění odpadu, se zvýšila i jejich motivace k lepšímu zacházení s odpady. Společnost Respono je pro mnohé regiony příkladem spolupráce obcí při řešení odpadového hospodářství. Svědčí o tom i kladné ohlasy kolegů senátorů, kteří měli možnost poznat činnost této firmy při výjezdních zasedáních. „Přístup k vznikajícím odpadům je ukázkou vyspělosti společnosti,“ konstatuje Ivo Bárek s tím, že problematika odpadů je i jeho odborným portfoliem v senátním výboru.

Významně pomáhá s dotacemi


Již v době zahájení finančního období EU 2007-2013 nabídl Ivo Bárek ve své senátní kanceláři konzultační dny pro zájemce z řad zástupců obcí a dalších organizací, kde s odborníky na tuto oblast mohli získat odborné informace, jak tyto projekty připravovat. „Zorganizoval jsem na téma získávání dotací z Evropských fondů i odborný seminář,“ dodává Ivo Bárek. Od roku 2007 jako zástupce Senátu je členem Rady SFŽP a členem Řídícího výboru OPŽP. Mimo podpory dotací na projekty nových kanalizací a ČOV, energetických úspor škol, rybníků a vodních nádrží, protipovodňových opatřeních pomáhal senátor Bárek žadatelům také s vyřizováním mnohých problému přímo v Praze na fondu. „Jsem rád, že jsem mohl být nápomocen starostům či jiným žadatelům, a to nejen z mého obvodu či Jihomoravského kraje,“ říká Ivo Bárek. Díky takto nastavené spolupráci je v jeho senátním obvodě realizováno nebo se připravují realizovat projekty za 4 mld. Kč s podporou dotací ve výši 2,5 mld. Kč. Pro obce pomáhal úspěšně získat také finance např. z MZe na vodovody nebo z Jm kraje pro hasiče a sportovce. „Je třeba si uvědomit, že i tyto finance pomáhají zaměstnanosti našich občanů“, jasně říká Ivo Bárek.

Hrdost na region

„Vždycky jsem velice rád, když mohu v Senátu uvítat občany z mého kraje, ať už se jedná o kluby seniorů, sdružení hendikepovaných, žáky a studenty škol nebo členy uměleckých těles,“ libuje si Ivo Bárek. Např. ve Valdštejnské zahradě se v rámci Kulturního léta v Senátu v červnu tohoto roku představil nejen Pražanům se svým programem Black&White Orchestra z Bučovic. Orchestr z Bučovic reprezentoval nejen ZUŠ a město Bučovice, ale i celý region stejně jako jeho 5 předchůdců: 2005-Vyškovský smíšený pěvecký sbor, 2007-Vyškovský Big band, 2008-Dětský pěvecký sbor „Motýlek“, 2009-Smíšený pěvecký sbor „Sušil“, 2013 - folklórní soubory Křenováček a Křenovák. Přímo v prostorách předsálí jednacího sálu Senátu také uspořádal, spolu s vyškovským muzeem, krásnou výstavu o cestovateli Aloisi Musilovi. V Senátu také předložil návrhy udělit, u příležitosti st. svátku 28. října, vysoké státní vyznamenání některým osobnostem regionu. Byli to již zmíněný vědec a arabista prof. Alois Musil, válečný hrdina plk. Otakar Černý z Křenovic nebo také skladatel a dirigent prof. Antonín Tučapský. Pan plk. Otakar Černý byl oceněn in memoriam Řádem Bílého lva, který z rukou prezidenta republiky převzal jeho syn.

Rodina má nezastupitelné místo

Ivo Bárek má velkou podporu v rodině. Zvláště manželka Lenka, ale také dcera Iveta a syn Petr vědí moc dobře, co s prací senátora vše souvisí. „ Ivo má velký záběr, nikoho ovšem neodbyde a hlavně se snaží pomoci každému slušnému člověku“, konstatuje manželka Lenka. Dcera Iveta je v současné době na mateřské dovolené s vnoučkem Dominikem. Syn Petr dokončil úspěšně bakalářské studium a stal odborníkem v oblasti provozu bioplynových stanic. Samozřejmě mu rybařina, kterou studoval a zakončil maturitou na středním odborném učilišti v Třeboni i jeho vztah k přírodě a zemědělství zůstaly v srdci. Stejně jako jeho otec si váží nelehké práce lidí nejen v zemědělství, kterou na své praxi mohl poznat. „Jsem moc rád, že mám takovou oporu v rodině. Náplastí nad všemi problémy je však pro mě náš malý vnouček. U něho nabírám sílu do další práce“, usmívá se dědeček Ivo.

Chce nadále sloužit zájmům veřejnosti

V roce 2008 díky velké podpoře voličů obhájil mandát senátora. Voliči ocenili jeho práci jak v Senátu, tak také přímo v regionu. „Pro období 2008 – 2014 jsem jasně navázal na svoji práci v předešlém období, na práci politika, který pracuje pro obce a občany v nich žijících, bez ohledu na barvu politického trička“, ohlédl se zpět za svou úspěšnou prací senátor. Ve prospěch svého regionu využil nabyté zkušenosti. Zůstal také normálním občanem, který má rád svůj kraj, a který si váží lidí v něm žijících a jejich poctivé práce. „Snažím se být pro občany jistotou. Jistotou v názorech, v činech, v práci, v chování ke svým voličům. Chci takto pokračovat v poctivé práci i v dalším období“, pevně říká senátor Bárek.

„Neslibuji, ale jasně chci dále pomáhat“


říká Ivo Bárek a shrnuje svůj program do několika hlavních bodů. Senátor Bárek chce:
  • pokračovat v podpoře dalšího sociálního a ekonomického rozvoje regionu 
  • dokončit projekty do životního prostředí financované z OP ŽP 
  • nastartovat a podporovat nové projekty obcí a měst z finanční perspektivy EU 2014 – 2020 se podílet na snížení administrativní náročnosti čerpaní financí z EU pro budoucí období
  • chci dále rozvíjet a prohlubovat spolupráci učňovského školství a zaměstnavatelů v potřebných technických povoláních
  • chci podporovat výstavbu domovů s pečovatelskou službou pro seniory a meziobecní spolupráci nejen v této problematice 
  • podpořit aktivitu seniorů a stabilitu rodin s dětmi 
  • podporovat pravidelnou řádnou valorizaci penzí a růst minimální mzdy dále řešit rozvoj zaměstnanosti v regionu a tvorbu pracovních míst pro mladé lidi 
  • pomoci s realizací rychlostní železnice mezi Nezamyslicemi a Blažovicemi financované z OP Doprava a dalším zlepšením stavu komunikací v regionu
  • zjednodušit zákon o zadávání veřejných zakázek a stavební zákon 
  • snížit DPH pro knihy, léky a dětskou výživu 

Podporují mne

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda Vlády České republiky 


Ivo Bárek si zaslouží za svoji výbornou práci vaši podporu!

Vážení občané,

byl jsem to právě já, kdo v roce 2002 požádal současného pana senátora Ivo Bárka, aby jako nestraník za ČSSD kandidoval v našem senátním obvodě. Ivo Bárek tehdy vykonával funkci přednosty okresního úřadu. Když se podívám zpět na práci, která za ním během jeho dosavadního působení zůstává, jsem nesmírně rád, že moji nabídku přijal a že se díky vaší podpoře stal senátorem. Moje nabídka vycházela z výborných osobních zkušeností s Ivo Bárkem. Spolupracovali jsme například na úspěšném zahájení rekonstrukce vyškovské nemocnice. Jeho snaha zlepšit její stav i stav dalších zařízení, které okresní úřad tehdy spravoval, byla vzorná. O jeho kvalitách a zájmu rozvíjet náš region nelze ani dnes pochybovat. V Senátu je Ivo Bárek výraznou osobností, která hájí velmi silně zájmy regionu a většiny jeho občanů a tak to má být. Ve svém volebním obvodě nerozlišuje podle příslušnosti k politickým stranám, jeho dveře jsou otevřené pro všechny. Stopy jeho odborné práce najdeme v mnoha obcích. Plní svoje sliby. Rád bych, jako předseda vlády, dále spolupracoval s takovou osobností jakou je Ivo Bárek. Chci s ním spolupracovat při tvorbě legislativy, která bude vycházet z programu sociální demokracie. Pro naši vládu jsou lidé jako Ivo Bárek v Senátu velkou oporou, stejně jakou jsou ve svém regionu přínosem jeho obyvatelům. Proto má senátor Ivo Bárek moji plnou podporu. Podpořte ho také. Za svoji výbornou práci pro všechny si to zaslouží!
Mgr. Bohuslav Sobotka


Ing. Vítězslav Navrátil, předseda představenstva Rostěnice a.s.

 
Jako zemědělec jezdím po našem kraji a na mnohých místech se na mě dívají kandidáti do Senátu či senátorská „Změna“, jejímuž důvodu jsem doposud neporozuměl. Jako životních praktik však rozumím výsledkům, činům, odbornosti, férovému jednání a jasnému plnění dohod a slibů. A to je pro mě vždy hlavní při rozhodování i v senátních volbách. A jsem přesvědčen, že takto uvažují mnozí z vás. Pro mě to je Ing. Ivo Bárek, který jasně a dlouhodobě plní tyto parametry našeho zástupce v Senátu. A hovořím tak jednak z vlastní zkušenosti, ale také ze zkušeností a ohlasů mnohých jednotlivců nebo starostů obcí, a to napříč politickým spektrem, kteří oceňují pomoc a spolupráci s ním v mnoha oblastech. S jeho výraznou pomocí se např. uskutečnila řada projektů kanalizací a ČOV, další běží a je třeba je řádně dokončit do konce roku 2015. Je před námi také možná poslední možnost si tzv. „chytnout“ na peníze z EU v letech 2014 – 2020. A náš senátor Ing. Bárek i s tímto umí pomoci. Umožněme mu tuto pomoc dokončit či nastartovat nové projekty v následujících letech, které mimo jiné přináší práci našim zaměstnancům v regionálních firmách. Podpořte ho také, tak jako já!
Jiří Skokan, starosta obce Letonice


Za náš region chci v Senátu pro další volební období Ing. Ivo Bárka


S panem senátorem Ivo Bárkem jsem se poprvé setkal před 8 lety při příležitosti zahájení školního roku v ZŠ Letonice. Přijel neohlášen, zapojil se do dění, prošel všechny třídy, pozdravil se s dětmi, rodiči i učiteli. Vyslechl informace, stesky a požadavky mu nebyly cizí.V následujících letech jsme se průběžně pracovně setkávali. Vždy ochotně reagoval na naše žádosti a potřeby, našel řešení, poradil a dle svých možností pomohl s realizací. A každou návštěvu končil výzvou, „pokud něco budete potřebovat, dejte vědět“. Vím od kolegů starostů, že to tak bylo a je v dalších obcích. Zvláště mne potěšilo, že na moji přímluvu se velmi aktivně zapojil do kampaně na záchranu VUS Ondráš. Jeho razantní vystoupení v Senátu pro zachování tohoto vojenského souboru si mnozí aktéři pamatují dodnes.
Osobně si cením, že pana senátora je možno potkat nejen na setkáních ve větších obcích, ale je pro něho důležitá každá víska v jeho volebním obvodu a její občané.
Zveřejnění jeho rozhodnutí zastupovat zájmy občanů našeho okresu v Senátu PČR jsem přijal s potěšením. O nikom jiném jsem neuvažoval a rozumný člověk, který sleduje jeho poctivou práci, ani uvažovat nemůže.
Děkuji Ing. Bárkovi za jeho dosavadní práci pro náš region a přeji úspěch ve volbách. Ode mne má plnou podporu a důvěru. Podpořte ho také!

ThDr. Jan Hradil, Th.D. - starosta města Újezd u Brna a biskup Církve československé husitské

ThDr. Jan Hradil, Th.D. starosta města Újezd u Brna biskup Církve československé husitské

Proč jsem se rozhodl volit resp. podpořit  pana senátora Ing. Ivo  Bárka na jeho opětovné cestě do senátu?
Nastoupil jsem před 16ti lety na Městský úřad v Újezdu u Brna a přirozeně jsem se seznamoval s mnohými politiky, kteří pomáhali řešit problematiku v regionu. O neochotě některých politiků není třeba hovořit. Mnohdy jsem si kladl otázku, jak mohli být zvoleni. V případě pana senátora Bárka jsem se potkal s člověkem, který mi vždy pomohl řešit problém bez toho, že by jeho postavení utrpělo starostí o běžné problémy malého města.
Jaké to byly problémy?
Od problému ekonomických – dotačních až po problémy regionálního charakteru, viz území bitvy u Slavkova.Co může starosta udělat, když dostane zadlužené město bez peněz? Kdyby byl sebešikovnější, tak může cokoliv vymyslet, ale nerealizovat.
1)       Pan senátor mě vždy upozornil, že je vypsán program, na který bychom mohli my, jako město, dosáhnout. Pomohl i metodickou radou.
2)       Ale i v osobním kontaktu mě několikráte překvapil. Kupříkladu osobním přáním k narozeninám.
3)       Nebo dotazem – „Nemohu Vám být v něčem nápomocen“? Zcela běžný lidský přístup.
V závěru – Kdykoliv byl pan senátor pozván na některou z akcí města, pokud měl možnost, přijel a svojí účastí také dal jasně najevo, že o tuto lokalitu má zájem. 

Bc. Dagmar Klementová - ředitelka ZUŠ BučoviceBc. Dagmar Klementová - ředitelka ZUŠ Bučovice

Velmi si vážím pracovitosti pana Ing. Ivo Bárka, jeho vstřícnosti a ochoty nejen jako senátora, ale především jako člověka. Člověka vždy příjemného, srdečného, který nikdy neodmítnul setkání či pozvání na koncert žáků školy, člověka spolehlivého, ochotného vyslechnout toho druhého, člověka, kterému záleží na tom, kde žije a jak se tam žije i ostatním. Stále vzpomínáme na velmi milé přijetí v Senátu ČR při příležitosti koncertu orchestru ZUŠ Bučovice ve Valdštejnské zahradě. Jako občanka Bučovic musím vysoce ocenit jeho pomoc jak Bučovicím, tak i mnohým obcím okolo našeho města při podpoře a řešení řady projektů do životního prostředí.
Přeji našemu panu senátorovi především hodně zdraví, mnoho osobních i profesních úspěchů. Ode mě má velkou podporu v senátních volbách 2014 a ještě jednou veliké díky za vše co pro Bučovice a další obce dělá!


Marie Miškolczyová

Marie Miškolczyová - předsedkyně Svazu diabetiků ČR Slavkov u Brna

Slavkovský Svaz diabetiků každoročně 14. listopadu, kdy je připomínán Světový den diabetu, pořádá Den pro zdraví, kde si mimo jiné mohou občané nechat zdarma změřit glykémii či tlak krve. Pan senátor Ivo Bárek se rád této zdravotně výchovné akce osobně zúčastňuje, ale také sám jde příkladem a dává si změřit své tělesné hodnoty, které by mohly odhalit dosud nevyléčitelné a zákeřné onemocnění jakým je diabetes mellitus. Podporuje nás v naší činnosti, pohovoří s návštěvníky, vyslechne je, poradí, vyřídí, co může. Zajímá se o naše problémy tak, aby naše názory a potřeby mohl využít při tvorbě, posuzování a schvalování zákonů nejen v oblasti zdravotního a sociálního zabezpečení. Ve volbách do Senátu podpořím kandidaturu Ing. Ivo Bárka, protože zná naše problémy a je zárukou toho, že pomůže i při plnění potřeb všech obcí našeho regionu ve prospěch občanů, kteří zde mají svůj domov. Jsou i slušní politici, proto ho v Senátu chceme i nadále. 


Mgr. František Bartoník, plk. v.v.Mgr. František Bartoník, pl k. v.v. zakládající člen Územní organizace Vojenského sdružení rehabilitovaných Vyškov

Předvolební zamyšlení plaveckého zbrojnoše Již přes půl století žiju ve Vyškově. Z toho dvacet let v různých tělovýchovných funkcích v armádě, další léta pak při organizování a řízení plaveckého výcviku mládeže. Za své názory na „bratrskou pomoc“ v roce 1968 jsem byl „odejit“ z armády a skončil- jako mnohý z nás- v kotelně. Přesto si let prožitých ve vojenském školství vážím. A nevím, kdo by nebyl hrdý na to, že do předsednictva ČTO ho navrhoval za 22 let práce Okresní výbor ČST a doporučoval Emil Zátopek! A proč to připomínám? Protože to Byl právě pan senátor Ivo Bárek nám podal pomocnou ruku, snad ještě dřív nežli vyšel Rehabilitační zákon. Zajistil nám kontakty s velením posádky, prostory pro schůzovní činnost i nejnutnější materiální prostředky. Vždy při tom stál skromně v pozadí, ale byl vždy u všeho, co naší územní organizaci(Vyškov, Bučovice, Blansko) umožňovalo po řadu let aktivní činnost. Své úsilí jsem zaměřil na zvyšování úrovně plaveckého výcviku mládeže na okrese. Před otevřením krytého bazénu v r. 1977 měl již školský odbor ONV návrh plánu „Plavecké pětiletky“ a na školním bazénu při ZŠ Purkyňova začínali s tréninkem budoucí žáčci plaveckého oddílu. Ani já jsem sám tehdy nevěřil, že z nich vyrostou dnešní obětaví trenéři a plavečtí funkcionáři. A tehdy(jako i doposud) jsem dostali řadu rad a pokynů právě od senátora Ivo Bárka. Podporoval všechny sporty a s přehledem předával své organizační schopnosti dobrovolným funkcionářům. To jsme po čase dokázali zhodnotit všichni, kteří byli za práci s mládeží postupně oceňováni. Já jsem „Cenu města“ právě z rukou pana senátora Bárka s povděkem přijal. Snad jsem si ji i zasloužil. V duchu jsem si říkal, že by asi nebylo to nejlepší propagovat vehementně opětovné zvolení pana Bárka do funkce senátora. Odvedená práce v Senátu i v komunální politice však hovoří jasně. Tak proč to nějak „obalovat“? Kdybych měl být co nejstručnější, tak místo obligátních 5P bych navrhl hodnocení 4O! Odbornost Odpovědnost Obětavost Organizační schopnosti

Radoslav Lánský - ředitel Technických služeb města Slavkova u BrnaRadoslav Lánský - ředitel technických služeb města Slavkova u Brna

Inženýra Ivo Bárka znám víc než dvacet roků. Naše společné kroky byly profesně spojeny se založením Respona, a.s. Vyškov. Vášnivě jsme se prokousávali problematikou komunálních odpadů.
Postupně se Ivo Bárek vypracoval na prvotřídního odborníka v této problematice. Dokázal propojit své odborné znalosti vertikálně od celorepublikových témat, až k těm prvotním, základním článkům, k lidem, kteří vykonávají svoji práci na nejnižším stupni pracovního zařazení.
Ivo Bárek je pro mne příkladem člověka, který má přirozenou empatii a dokáže pozorně naslouchat problémům druhých.
Vážím si ho především pro jeho lidský a přátelský přístup, ale i pro jeho rozhodnost a přímočarost. Dokáže jasně definovat svůj názor a také ho argumentačně obhajovat. Při osobních jednáních cítíte, že vám pozorně naslouchá, vnímá a respektuje váš názor.
Ve svém věku, se svými životními a profesními zkušenostmi mohu s čistým svědomím dnes říct, že Ivo Bárek patří mezi výrazné osobnosti, kterých si velmi vážím. Na mém životním seznamu jich zas tak moc není.
Ze svého okolí vím, že můj názor na Ivo Bárka není ojedinělý. Senátor inženýr Ivo Bárek si získal moji důvěru. 


Pepa Čáp - vyškovský písničkářPepa Čáp - vyškovský písničkář

Nepatřím mezi lidi, co říkají, že je politika nezajímá. Připadá mi to, jako když si koupíte lístek do kina a nakonec na ten film nejdete. Ne že bych byl vášnivý milovník voleb, ale svou vážnost u mě vzbuzuje takové to vzrušení, kdy se znovu rozdávají karty, a zároveň se bilancuje, jak kdo tu svou roli během uplynulého volební období hrál. Myslím, že můj favorit má o čem povídat.
Kdybych měl stanovit TOP TEN voleb tak zrovna ty senátní bych měl na předním místě. Připadají mi takové individuálnější, a i když i zde mají kandidáti své stranické dresy, připadá mi, že je to spíše právě o nich. Pokud chcete jít volit, musíte se víc zajímat o to koho a pak si vybrat svého favorita. Ano mým favoritem a mým senátorem nastupujícím v trikotu sociální demokracie je pan senátorIng. IvoBárek. Známe se už roky a tradičně ho zdravím „ahoj můj senátore“. Jemu to nevadí a nemá se za co stydět. Mě jako levicově smýšlejícímu jeho trikot nečiní žádný problém a on sám jako člověk – politik? Má své kvality, o kterých jsem se osobně přesvědčil a utvrdil mě, že se vyzná jak v regionální, tak i v té vysoké zákonodárné politice. V případě jeho zvolení si můžu 100% být jistý, že si ušetřím hloupé výmluvy „počkejte tak 2 až 3 měsíce musím se tu rozkoukat“ Moc dobře ví a zná o čem ta jeho robota je.Do jděte na besedu se svým senátorem a ptejte se, myslím, že Vám odpoví na vše. Zeptejte se k čemu je Senát? Vysvětlí Vám, že je to jinak, než je nelichotivě prezentováno v mediích jako odkladiště vysloužilých a nepohodlných politiků. Vysvětlí Vám, v čem tkví pojem „senát jako pojistka“. Ne že schválí, neschválí, ale odborně probere, opraví a mnohdy dokonce neschválí na žádost samotné Poslanecké sněmovny, protože ta dodatečně zjistí, že opravdu pustila ven nesmysl. Měl jsem to štěstí a svého senátora jsem navštívil přímo na jeho pracovišti. Viděl jsem kancelář, spolupracovníky jeho kanceláře a koukal jsem, jak to tam lítalo. Žádné kafíčko, chlebíčky a leháro. Připadalo mi to tam jak v mraveništi. Byl jsem mile překvapený, že i politik může být pracovitý jako mravenec. Nevěříte mi? Dojděte a ptejte se.
                               

Dr. Karel Čvančara

Pana senátora Ing. Ivo Bárka znám osobně jako člověka svědomitého, čestného s vysokým morálním kreditem. Práci pro lidi dělá opravdu poctivě. Úspěšné a viditelné výsledky souvisí také s podporou rodiny, 
zvláště jeho manželky. Vážím si toho, že při velkém pracovní vytížení si pan senátor vždy nachází čas, aby svou přítomností a aktivním vystupováním navštívil a ocenil činnost Klubu vojenských důchodců ve Vyškově a Akademii 3. věku při tomto klubu. Je vždy ochoten pomoci radou, ale i řešením vzniklých překážek a problémů. Vážím si také jeho podpory Armády ČR obecně. Nelze ve stručnosti zde vyjmenovat všechny aktivity i úspěchy, ale rozhodně patří za ně poděkovat. Aby náš pan senátor neodešel od úspěšně rozdělané práce budu ho volit v nadcházejících volbách. Pojďte i vy podpořit a volit pana Ing. Ivo Bárka do Senátu Parlamentu České republiky.